OM OSSOm_oss.html

Värdshus & Creperie

PRISERPriser.html
KONTAKTKontakt_se.html
SEMESTERFÖRBEREDELSESemesterforberedelse.html
VÅRT HUSVart_hus.html
AKTIVITETERAktiviteter.html
AKTUELLT../Aktuellt_se/Aktuellt/Aktuellt.html
FOTOGALLERI../bilder_svensk/Fotogalleri.html
ORT OCH OMRÅDEOrt_och_omrade.html
CRÉPERIECreperie_sv.html
 

Redaktionsruta


Innehavare, designer, författare och drivaren från denna hemsidan är:


Villa Karllösa

Christa och Udo Zeike

Karllösa

S-57082 Målilla

christa@villa-karllosa.se


Hänvisning till externa länkar:


Vi vill betona att vi inte har något inflytande på formigivningen och innehållet av de länkade sidorna. På grund av detta distanserar vi oss uttryckligt från vår hemsidas länkade sidor och deras innehåll och även alla undersidor. Denna förklaring gäller för alla länkar och för alla sidors innehåll där det finns länkar eller baner. För olagliga och felaktiga eller ofullständiga innehåll och särskild för skador som uppstår av användning ansvarar vi inte.


Upphovshänvisning:


Sidans innehåll är upphovs- och prestationsskyddsrättsligt skyddat. Offenliggörandet genom Internet betyder ingen överenkommelse för användning på annat sätt genom en tredje.


Vi tillåter och välkomnar tydligt sättandet av länkar till den här sidan, så länge det tydligtgörs att det handlar om innehållet av vår hemsida.


Vi tar gärna emot frågor, förslag, önskningar och kritik !